– Đối với trường hợp đã đăng ký các gói dịch vụ/ Sản phẩm đã được tư vấn, khách hàng có thể đề xuất thay đổi ngày giờ, địa điểm và huỷ bỏ cuộc hẹn trước 24h và không được thay đổi quá 3 lần.
– Sau khi giao dịch diễn ra thành công (tức là đã thanh toán với BFS MIỀN NAM), khách hàng có thể thay đổi thông tin, sau khi chúng tôi hỗ trợ về việc này, khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các thay đổi của mình. Các yêu cầu hỗ trợ, xin gửi về info@thietbicongnghiepmiennam.com
BFS MIỀN NAM sẽ chịu trách nhiệm và hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp sau: Khách hàng không nhận được đúng gói dịch vụ theo yêu cầu hoặc chúng tôi không làm đúng yêu cầu trong gói dịch vụ sau khi đã thanh toán theo Hợp đồng.
– Tuy vậy, BFS MIỀN NAM vẫn khuyến khích các khách hàng cần tìm hiểu kỹ về BFS MIỀN NAM trước khi tiến hành giao dịch. Các giao dịch cần thực hiện theo trình tự và đúng quy định của pháp luật hiện hành

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

Ghi chú từ viết tắt:
BFS MIỀN NAM: Công ty chúng tôi, CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM BFS